ගොදුරක් ඩැහැගත් උකුස්සෙක්....

4 comments:

  1. Anawasarayen 4to 1 baa gatha kora gattemi. Ela pinthurayaki

    ReplyDelete
  2. කවුද මල්ලී මේ කුරුල්ලා??

    ReplyDelete

Blogger Template by Clairvo