මේ පැත්තේ චන්ඩි අපි වෙමු....

4 comments:

 1. නියම උපහාසය. අපිට වෙන නිදහස කොහෙන්ද?

  ReplyDelete
 2. සිද්ධාලේප...හික් හික්
  දෙවිබිමට රිලවෙකු මෙන් දිවියෙක්

  ReplyDelete
 3. @නදීශාන්_ හික්
  @සසී_ හික්ස්

  ReplyDelete

Blogger Template by Clairvo